O nas

Nasze zalety:

 • Certyfikat systemu jakości PN-EN ISO 9001:2009
 • Certyfikat IQNet
 • Systematyczne szkolenia pracowników firmy i osób działających w jej imieniu
 • Zespołowe ustalanie celów jakościowych dla procesów wystęujących w firmie i ich monitorowanie
 • Zespołowe rozwiązywanie problemów własnych i Klienta
 • Systemowe podejście do jakości i środowiska
 • Współpraca z dostawcami
 • okresowa ocena skuteczności i efektywności przyjętej polityki jakości i założonych celów, a także całego systemu zarządzania jakością.
PN-EN ISO 9001:2009IQ NET

Oferta

PPHU "ELEKTROBUD" JEST DOŚWIADCZONĄ FIRMĄ ŚWIADCZĄCĄ USŁUGI W ZAKRESIE INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO.

Dewizą naszej działalności jest profesjonalizm i kompleksowość świadczonych usług oraz zaufanie Klienta do naszych propozycji i działań. Starannie dobrany i wykwalifikowany zespół pracowników pozwala nam na realizację prac terminowo i na wysokim poziomie.

Specjalizujemy się w budowie:

 • przyłączy energetycznych
 • linii napowietrznych i kablowych (budowa i serwis linii niskiego i średniego napięcia)
 • stacji transformatorowych (montaż i instalacja stacji)
 • instalacji odgromowych.

Świadczymy usługi  w zakresie wykonania:

 • instalacji elektrycznych w obiektach domowych i przemysłowych
 • remontów i konserwacji instalacji elektrycznych
 • instalacji słaboprądowych (telefonicznych, domofonowych).

Na zlecenie wykonujemy projekty, kosztorysy oraz dokumentację wykonawczą i powykonawczą. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego z Klientów.

Wynajmujemy sprzęt budowlany: minikoparkę, koparko-ładowarkę oraz podnośniki koszowe.

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług.

Firma P.P.H.U. Elektrobud realizuje trzy projekty :

1. "Rozwój przedsiębiorstwa Elektrobud poprzez zakup środków trwałych umożliwiających wprowadzenie na rynek nowej usługi - wykonywanie przewiertów sterowanych” (umowa nr UDA-RPLD.03.06.00-00-066/10-10)
2. "Rozbudowa przedsiębiorstwa Elektrobud poprzez zakup nowoczesnej koparki-ładowarki umożliwiającej poszerzenie asortymentu świadczonych usług" (umowa nr UDA-RPLD.03.06.00-00-065/10-10)
3. "Rozbudowa przedsiębiorstwa Elektrobud poprzez zakup podnośnika koszowego umożliwiającego poszerzenie asortymentu świadczonych usług" (umowa nr UDA-RPLD.03.06.00-00-064/10-10)

w ramach działania III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw RPO WŁ na lata 2007-2013

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Szybki kontakt

E-mail: elektrobud@marianjanas.pl

Tel./fax: 43 675 24 28      GSM:  601 28 73 31

Copyright © Elektrobud 2011

Powered by Planetinfo