Nasz Zespół

Marian Janas

Właściciel

tel. 601 287 331

 

email: elektrobud@marianjanas.pl

Jerzy Mikła

Projektant

tel. 509 406 854

 

Aleksander Janas

Pełnomocnik ds. zarządzania sytemem jakości

tel. 607 777 794

Paweł Janas

Koordynator prac budowlanych

tel. 601 889 342

 

Joanna Janas

Biuro

tel. 607 537 323

O firmie

FIRMA PPHU "ELEKTROBUD" INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE MARIAN JANAS. POWSTAŁA W 1967 ROKU. NA POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI BYŁ TO ZAKŁAD JEDNOOSOBOWY I NOSIŁ NAZWĘ ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO MARIAN JANAS. FIRMA WYKONYWAŁA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNĘTRZ, PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNE, INSTALACJE ODGROMOWE.

W 1970 roku został zatrudniony pierwszy pracownik i dwóch uczniów młodocianych w celu nauki zawodu. Zakres działania firmy sięgnął poza obszar gminy Łask.

W 1975 roku w zakres działalności firmy weszło instalatorstwo związane z robotami hydraulicznymi, wówczas został zatrudniony drugi pracownik i zakład  zmienił nazwę na Zakład Instalatorstwa Elektrycznego, Sanitarnego i Centralnego Ogrzewania Marian Janas.

W 1980 roku firma otworzyła biuro w pawilonie rzemiosł w Łasku. Do działalności firmy doszła elektromechanika, zakład zatrudniał już trzech pracowników i trzech uczniów młodocianych. Nazwa firmy zmieniła się na Zakład Instalatorstwa Elektrycznego, Sanitarnego, Centralnego Ogrzewania i Elektromechaniki Marian Janas.

W 1989 roku firma zatrudniła czwartego pracownika i dziesięciu uczniów młodocianych. W zakres działalności zakładu wchodziło już budowanie stacji transformatorowych, linii napowietrznych i kablowych, pomiary i badania instalacji elektrycznych i odgromowych.

W 1999 roku firma zmieniła nazwę na PPHU "ELEKTROBUD" Instalatorstwo Elektryczne i taka nazwa jest do dnia dzisiejszego.

W chwili obecnej PPHU "ELEKTROBUD" Instalatorstwo Elektryczne Marian Janas prowadzi roboty w szerokim zakresie usług elektroinstalacyjnych na terenie całego województwa łódzkiego, ściśle współpracuje z PGE Dystrybucja S.A. Dysponuje nowoczesnym wyposażeniem technicznym, niezbędnym do prowadzenia usług oraz zatrudnia pracowników z wysokimi kwalifikacjami i dużym doświadczeniem.

 

 

 

 

 

 

 

Firma P.P.H.U. Elektrobud realizuje trzy projekty:

1. "Rozwój przedsiębiorstwa Elektrobud poprzez zakup środków trwałych umożliwiających wprowadzenie na rynek nowej usługi - wykonywanie przewiertów sterowanych” (umowa nr UDA-RPLD.03.06.00-00-066/10-10)
2. "Rozbudowa przedsiębiorstwa Elektrobud poprzez zakup nowoczesnej koparki-ładowarki umożliwiającej poszerzenie asortymentu świadczonych usług" (umowa nr UDA-RPLD.03.06.00-00-065/10-10)
3. "Rozbudowa przedsiębiorstwa Elektrobud poprzez zakup podnośnika koszowego umożliwiającego poszerzenie asortymentu świadczonych usług" (umowa nr UDA-RPLD.03.06.00-00-064/10-10)

w ramach działania III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw RPO WŁ na lata 2007-2013

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

 

Szybki kontakt

E-mail: elektrobud@marianjanas.pl

Tel./fax: 43 675 24 28      GSM:  601 28 73 31

Copyright © Elektrobud 2011

Powered by Planetinfo